Cone Beam CT

CONE BEAM CT-scan

De Cone-Beam CT (CBCT) technologie bestaat al enige jaren voor de dentale toepassingen.

De CBCT aan het werk (2:20") :

Het recent geïnstalleerde apparaat (Firma PLANMED, type VERITY) heeft als eigenschap dat buiten dentaal, sinussen, rotsbeen en temporo-mandibulaire gewrichten, het eveneens geschikt is voor MSK (Musculo-Skeletale) toepassingen. Dit met een substantieel lagere stralingsdosis (1/4-de) dan klassieke CT. Opvallend is de hoge spatiële resolutie (0.2 mm), doch met minder contrast dan klassieke CT, wat geen probleem is voor de courante gewrichtstoepassingen.

Gezien de relatief kleine gantry-opening kunnen enkel perifere delen van het lichaam gescand worden : aangezichtsmassief, knie en caudaler: enkel en voet, elleboog en perifeer : pols en hand. Dus geen cerebrum/abdomen/thorax/schouder/heup mogelijk, daarvoor is 'klassieke' CT aangewezen.

Eén van de performante applicaties blijkt Arthro-CBCT, bijvoorbeeld van de knie. Uitstekende visualisatie van de menisci, kruisbanden en articulaire oppervlakten. Zo ook mogelijk zijn arthro-CBCT elleboog, pols, voet etc .. al of niet met contrast. Bvb bij polstraumata in extensie, ter beoordeling van het TFCC, de intercarpale ligamenten en gewrichtsoppervlakten. Knie, enkel en voet kunnen ook staande onder belasting worden uitgevoerd voor kraakbeenletsels, gewrichtsmuizen, statiek onderzoek etc ... Bij significant pols-, enkel- en voettrauma met negatieve RX, blijkt er 50% toch een barst, avulsie of fraktuur zichtbaar.

Klassieke CBCT scanners kunnen énkel zittend, of liggend uitgevoerd worden. Dit apparaat kan beide uitvoeren.

Met CBCT heeft de eerste lijn er een efficiente diagnostische modaliteit bijgekregen. Potentieel kan één op drie klassieke CT scan onderzoeken vervangen worden door CBCT, met een substatiëel lagere röntgenstralingsbelasting.

Terugbetalingsmodaliteiten (RIZIV), die gelden zowel binnen-, als buiten het ziekenhuis:

Sinussen : Enkel de CBCT van de sinussen worden terugbetaald door het Ziekenfonds (sinds juni 2015).

De overige CBCT onderzoeken worden (nog) niet vergoed door het RIZIV, en dit zowel in-, als buiten het Ziekenhuis. Het is de verwachting dat terugbetaling zal volgen voor MSK toepassingen, doch dat kan nog even duren.

CBCT apparatuur is extramuraal toegelaten, want geschrapt van de lijst van "zware medische apparatuur". Doch, zoals hierboven vermeld wordt voorlopig enkel CBCT-Sinus terugbetaald door het RIZIV.