Cone Beam CT

Cone Beam – CT (Dentaal):

De beelden gemaakt met CBCT hebben een hogere resolutie spatiaal dan de conventionele CT. Maxilla én mandibula kunnen samen worden onderzocht in één acquisitie (cilinder van 16 cm. diameter, 13 cm hoog), met een stralingsdosis die substantieel lager, en met minder metaal artefacten dan met een klassieke CT.

Buiten de klassieke axiale sneden kunnen reconstructies gemaakt worden in elk vlak, met behoud van de originele 0.2 mm. resolutie. ‘Dentascan’ beelden loodrecht op de tandenboog zijn beschikbaar, indien nodig. De beelden, via Internet vlot consulteerbaar, kunnen gedownload worden in Uw specifiek tandartspakket in DICOM formaat (Nobelcare, ea.).

Sinds 2017 is dit onderzoek door het Ziekenfonds terugbetaald, enkel voor tandartsen bij implant planning. De eigen bijdrage is 25€.

Voorbeelden :

- Ingesloten wijsheidstand maxillair (M3) met infectie, sinusitis én botdoorbraak labiaal.

- Mogelijks los zittend implant mandibulair.

- Mandibulaire M3 infectie, met bot doorbraak, periostreactie buccaal, en bloot liggende nervus alveolaris inferior (linguaal).

- Follow up na Sinus Lift rechts (met veel metaal maxillair en mandibulair):

- Bepaling bothoogte/breedte voor implant planning. Ligging van de nervus alveolaris inferior (n. mandibularis).