Mammografie

Mammografie

  • Minimaal: tussen 50 en 70 jaar om de 2 jaar (+ echografie indien nog klierweefsel aanwezig)
  • Ideaal: vanaf 40 jaar jaarlijks, tot menopauze of einde substitutiegebruik, daarna om de 2 jaar

Indien borstkanker in eerste lijn (moeder/zuster/dochter) voor de menopauze: alles 10 jaar vroeger.

Omdat de röntgendosis gehalveerd is met de digitale DR- techniek zijn er geen wezenlijke contra-indicaties om het vanaf 40 jaar jaarlijks te laten uitvoeren.

Screening vanaf 40j. wél zinvol:
The LANCET, juli 2015

Er is een stijgende kans op borstkanker, ook op jongere leeftijd. Eén vrouw op 9 krijgt borstkanker voor de leeftijd van 75 jaar.

Het theoretische ‘risico’ van één mammografie genomen na 40 jaar bedraagt 1/miljoen kans om ervan te overlijden.


Als eerst geïnstalleerde installatie in België laat de VOLPARA software een objectieve quantificatie toe van de hoeveelheid dens klierweefel, uitgedrukt in %, en densiteitklasse BI-RADS A (lipomateus) tot D (extreem dens). Het 10-jaar borstkankerrisico blijkt 20% hoger in BI-RADS C, en 100% hoger in BI-RADS D.
Bij deze twee densiteitsklassen is een bijkomende echografie zinvol.
Merk op dat het Vlaams Mammografie Systeem géén echografie toelaat op diezelde dag.
Een afzonderlijke aanvraag is daarvoor nodig.

Op deze link vindt U informatieover de relatie densiteit versus borstkankerrisico.
Op deze link van de National Cancer Institute (USA) kunt u het borstkankerrisico van uw patiënt berekenen.